1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Положення про коледж

1. ПОЛОЖЕННЯ про Відокремлений структурний підрозділ «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

2. ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку Відокремленого структурного підрозділу «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

3. ДОДАТОК до Правил внутрішнього розпорядку Відокремленого структурного підрозділу «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

4. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Відокремленого структурного підрозділу «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету» у 2022-2030 рр

5. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів Відокремленого структурного підрозділу “Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

6. Наказ про створення атестаційної комісії на 2022-2023 н.р.

7. ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

8. ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті у Відокремленому структурному підрозділі «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

9. ПОЛОЖЕННЯ про внутрішній моніторинг у Відокремленому структурному підрозділі «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

10. ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

11. ПОЛОЖЕННЯ про застосування технологій дистанційного навчання у Відокремленому структурному підрозділі «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

12. ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу за денною формою навчання у Відокремленому структурному підрозділі “Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

13. ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

14. ПОЛОЖЕННЯ про планування, проведення та оцінювання відкритих занять у Відокремленому структурному підрозділі «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

15. ПОЛОЖЕННЯ про порядок використання коштів на виплату стипендій у ВСП «КТЕФКНТУ»

16. ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення, затвердження та моніторингу освітніх (освітньо-професійних) програм у Відокремленому структурному підрозділі «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

17. ПОЛОЖЕННЯ про практичне заняття у Відокремленому структурному підрозділі «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

18. ПОЛОЖЕННЯ про призначення і виплати стипендій та матеріальної допомоги студентам

19. ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів у Відокремленому структурному підрозділі “Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

20. ПОЛОЖЕННЯ про реалізацію прав на академічну мобільність учасників освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі « Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

21. ПОЛОЖЕННЯ про рейтингове оцінювання педагогічних працівників у Відокремленому структурному підрозділі «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

22. ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування у Відокремленому структурному підрозділі “Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

23. ПОЛОЖЕННЯ про технічну, дослідницьку та творчу роботу студентів у Відокремленому структурному підрозділі «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

24. ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення студентів Відокремленого структурного підрозділу «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету» та надання їм академічної відпустки


ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа
ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт 
ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)Спеціалізація «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»
ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти За спеціальністю. 275 Транспортні технології  (на автомобільному транспорті) . Спеціалізація «Організація та регулювання дорожнього руху»

Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності (ТОВ "Учбовий центр "ВСД") (PDF)