1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

"Автомобільного транспорту"

Відділення «Автомобільного транспорту»

 DSC 1894    
 Завідувач відділення - Годун Володимир Петрович   Голова випускової циклової комісії «Автомобілі» - Драпіковський Віктор Іванович

 

Секретар відділення – 

     Денне відділення спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" спеціалізації «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Київський транспортно-економічний коледж» Національного транспортного університету що здійснює підготовку за овітньо-кваліфікаційного рівнем  - молодший спеціаліст.

Первинні посади молодшого спеціаліста:

 • механік,
 • механік автомобільної колони (гаража),
 • механік з ремонту транспорту,
 • механік дільниці, механік цеху,
 • механік виробництва, технік-конструктор (механіка),
 • технік-технолог (механіка),
 • технік з підготовки виробництва,
 • майстер виробничого навчання водінню
 

Діяльність відділення ґрунтується на основі плану роботи денного відділення на навчальний рік.

Навчальний процес здійснюють досвідчені висококваліфіковані педагогічні працівники. За результатами чергової атестації 40 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію, один кандидат технічних наук.

     Цикл спеціальних дисциплін ведуть викладачі з великим виробничим і педагогічним досвідом, які входять до складу випускової циклової комісії «Автомобілі».  Голова циклової комісії - викладач вищої категорії Драпіковський Віктор Іванович.

     Головна мета діяльності відділення - забезпечення високого рівня викладання та виховної діяльності в процесі підготовки молодших спеціалістів.

     Головним завданням навчально-виховної роботи відділення є організація, координація та згуртування педагогічного колективу, що працює на відділенні, планування та системне впровадження заходів що до підготовки молодших спеціалістів, фахова кваліфікація яких відповідала б найсучаснішим вимогам з огляду на нові економічні відносини, новітні технічні засоби та прогресивні технології в галузі обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів.

 

     Основні напрямки навчально-виховної роботи відділення:

 • організація навчальної та виховної роботи на відділенні, контроль за її виконанням;
 • встановлення та підтримання тісного зв’язку з батьками студентів з метою поліпшення успішності та дисципліни;
 •  участь в організації та роботі органів студентського самоврядування в навчальному закладі.

     Для заохочення студентів і викладачів та забезпечення нероздільності навчання і виховного процесу на відділенні проводяться заходи культурно-масового та виховного спрямування: конкурс «Кращий за професією» (проводять Солоденко В.Н., заступник директора з виробничо-практичної роботи та завідувач майстернями Залєвський В.О.), авто- шоу «Формула - КТЕК» (проводять викладачі циклової комісії «Автомобілі» Драпіковський В.І., Макієвський О.І. Данильчук А.М., Бориско С.Г., Човча І.В., Головащук М.В.), виставка-конкурс рисунків «Автомобіль очима студентів» (під керівництвом Данильчука А.М.), виставка технічної творчості студентів (відповідальний Драпіковський В.І.).

     Практичне навчання зі спеціальності забезпечують:

 • майстерні: слюсарних робіт; механічної обробки металів; майстерня електрозварювальних і мідницько-жерстяницьких робіт; монтажно-демонтажних робіт на автомобілі; пункт технічного обслуговування автомобілів; 
 • лабораторії:   автомобілів; основ технології ремонту автомобілів; експлуатаційних матеріалів; паливної апаратури; автомобільних двигунів; технічного обслуговування автомобілів; електричного обладнання автомобілів;
 • кабінети-лабораторії: технічної експлуатації автомобілів та технологічного обладнання для ТО і ремонту автомобілів; будови автомобілів та технічної експлуатації автомобілів.

Всі студенти повністю забезпечуються робочими місцями для технологічної та навчальної виробничих практик на підприємствах міста.

     Бази виробничих практик задовольняють такі загальні вимоги:

 • можливість виконання програми практики;
 • наявність сучасного обладнання;
 • високий ступінь механізації виробничих процесів з технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
 • наявність сучасних технологій та організації виробництва;
 • наявність висококваліфікованого персоналу для керівництва практикою;
 • можливість створення належних виробничих та побутових умов.

     Розвиток у майбутніх фахівців творчого підходу до своєї діяльності, стимулювання творчого пошуку, самовираження забезпечує організація курсового і дипломного проектування та стажування на виробництві в ході технологічної та переддипломної практики.