1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Положення про поселення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про поселення у студентський гуртожиток

ДВНЗ “Київський транспортно-економічний коледж” НТУ

 1. Порядок поселення у гуртожиток ДВНЗ «КТЕК» НТУ відповідає Конституції України, чинному житловому законодавству, Закону про освіту, Положенню про гуртожиток вищого навчального закладу, Правилам внутрішнього розпорядку коледжу та іншим нормативно-правовим актам.
 2. Студентський гуртожиток ДВНЗ «КТЕК» НТУ призначений для проживання іногородніх студентів на період навчання. Поселення студентів здійснюється на підставі Договору та виданого ордеру на поселення в гуртожиток терміном на один навчальний рік та наказу Директора про поселення.
 3. Відповідальним за  організацію поселення студентів у гуртожиток є заступник директора з виховної роботи, завідувач гуртожитку, завідувачі навчальних відділень.
 4. Поселення студентів узгоджується з органами студентського самоврядування, про що робиться відповідний запис у Договорі про поселення, а також з фінансовою установою закладу.
 5. Поселення відбувається з ….. серпня поточного року за особистою заявою студента на проживання та на підставі Договору (Угоди) про поселення, ордеру на поселення і наказу директора.
 6. У першу чергу поселенню підлягають іногородні студенти – сироти, інваліди, особи, які постраждали від наслідків Чорнобильської аварії (І-ІІ кат.), студенти з багатодітних та малозабезпечених сімей (з записом у заяві на поселення) та особи, які живуть в радіусі 50 км від м. Києва.
 7. Завідувачі відділень видають студентам ордери на поселення після  того, як вони отримають наказ директора та списки  студентів, які поселяються в гуртожиток. Завідувачі відділень зобов’язані скласти Угоду (Договір)  про поселення зі студентом, а в разі, якщо він є неповнолітнім, то отримати також підтвердження батьків або осіб, які їх заміщують.
 8. Угода про поселення зберігається на відділенні. Копія разом з ордером надається студенту при поселенні. Корінець ордеру зберігається на відділенні.
 9. Відповідальна особа на відділенні та завідувач гуртожитку ведуть облік документації про поселення та її зберігання. Вони зобовязані ознайомити студента з Правилами проживання та Правилами внутрішнього розпорядку.
 10. Підписавши Угоду про поселення, студент або батьки неповнолітніх студентів чи особи, які їх заміщують, повинні оплатити проживання в гуртожитку та пройти медогляд у студентській поліклініці за формою встановленого зразка. Тільки після цього вони можуть отримати ордер на поселення.
 11. Оплата проживання повинна вноситись до поселення і в розмірі не менше, ніж за два поточні місяці.
 12. По закінченню терміну оплати фінансова установа або завідувач гуртожитку повинні не пізніше, ніж за два тижні до настання цього терміну попередити студентів або їх батьків про наступну оплату послуг. У випадку несвоєчасної оплати за проживання сума боргу стягується примусово з означених осіб, а право на проживання втрачається.
 13. Студенти, які у весняному семестрі за результатами атестації отримали дві і більше незадовільні оцінки, а також мають більше 20% пропусків занять без поважних причин, поселяються (перепоселяються) за наявності вільних місць.
 14. Студенти, які мають порушення Правил проживання та Правил внутрішнього розпорядку, систематично не проживали в гуртожитку, до наказу на поселення не включаються.
 15. Кімната, яка має більше 10 штрафних балів (зауважень) протягом терміну проживання, в наступні списки на поселення не включається.
 16. Студенти старшого курсу поселяються за наявності вільних місць. Для них, та для студентів, які проживають в радіусі менше ніж 50 км від Києва, поселення є конкурсним.
 17. У випадку порушення житлових прав студентів їх скаргу в установленому порядку розглядає адміністрація навчального закладу спільно з представником органів студентського самоврядування.
 18. Термін проживання в гуртожитку ДВНЗ «КТЕК» НТУ починається з 28 серпня поточного року по 28 червня наступного року.
 19. За два тижні до закінчення терміну проживання студенти повинні підготувати кімнати  та інвентар до здачі і до вказаної дати залишити гуртожиток, підписавши обхідний лист та заяву про проживання на наступний навчальний рік.
 20. Випускники, які втратили право на проживання в гуртожитку, отримують всі необхідні особисті документи у відділі кадрів та у відділенні лише після того, як вони підписали  обхідний лист у завідувача гуртожитку.
 21. Виселення з гуртожитку відбувається на підставі чинного законодавства, Положення про гуртожиток, у разі порушення Правил внутрішнього розпорядку та проживання в гуртожитку за наказом Директора та згодою органів студентського самоврядування.
 22. Адміністрація коледжу не несе відповідальність за вкрадені речі студентів, які зберігалися в гуртожитку неналежним чином.
 23. Самовільне переселення студентів, перепланування в кімнатах, та інші дії, які не передбачені Угодою та Положенням про гуртожиток і Правилами внутрішнього розпорядку – не допускаються.
 24. Студенти, які проживають в гуртожитку, зобовязані дотримуватись вимог чинного законодавства, Правил внутрішнього розпорядку, режиму економії та бережливого ставлення до майна.
 25. Дане Положення розглянуте та затверджене Педагогічною радою коледжу та узгоджене з органами студентського самоврядування і профспілковою організацією.