Положення про мотиваційний лист

  • Друк
 
до Відокремленого структурного підрозділу
«Київський транспортно - економічний фаховий коледж
Національного транспортного університету» у 2022 році 
(pdf)